Tag stilling til, om virksomhedsmålingen skal gentages